Er du tæt på en konkurs?

Denne artikel er baseret på et kommercielt samarbejde og artiklen er betalt for af den eller de virksomheder, der linkes til.

Få hjælp og assistance til at undgå konkurs for dit firma. Hos Konkurshjælp Danmark hjælper vi dig med at få overblik over dine værdier og muligheder. Du skriver til os og booker et uforpligtende og gratis møde. Så vender vi tilbage og aftaler hvornår, med dig. 

Få hjælp i hele landet

Hos Konkurshjælp Danmark har vi erfarne samarbejdspartnere i hele landet, som hjælper nødstedte virksomheder videre, eller til en god og fornuftig afslutning.

I vores services finder du; gennemgang af din virksomhed for at undgå konkurs, at lave en rekonstruktion eller om muligt at starte på en frisk med en ny virksomhedskonstruktion.

Vi assisterer dig også ved forhandlinger med bank og skat eller kreditorer. Skulle det gå helt galt og dit firma skal afvikles, hjælper vi med at nedbringe gæld og laver aftaler med diverse interessenter, så du kommer bedre ud af forløbet.

Book et møde med Konkurshjælp Danamrk

Start med at booke et møde med os. Vi finder de samarbejdspartnere som er nærmest dig og mest relevante for dig og dit firma.

At miste overblikket pg.a. inflasionen og højere energipriser, kan ske for enhver. Det er svært at lave et regnskab der holder, når verden går amok. Det har vi fuld forståelse for og vores primære opgave er, at få dig igennem krisen og ud på den anden side, sammen med din virksomhed.

 

Vi gør alt for at undgå konkurs for dig og dit firma.

Are you close to bankruptcy?

Get help and assistance to avoid bankruptcy for your company. At Konkurshjælp Danmark, we help you get an overview of your values ​​and options. You write to us and book a non-binding and free meeting. We will then return and agree on a date, with you.

Get help throughout the country

At Konkurshjælp Danmark, we have experienced partners throughout the country, who help distressed companies to continue or to a good and reasonable end.

In our services you will find; review of your company to avoid bankruptcy, how to make a reconstruction or, if possible, to start afresh with a new company construction.

We also assist you in negotiations with the bank and tax or creditors. Should things go completely wrong and your company has to be liquidated, we help to reduce debt and make agreements with various stakeholders so that you come out of the process better.

Book a meeting with Konkurshjælp Danmark

Start by booking a meeting with us. We find the business partners who are closest to you and most relevant to you and your company.

Losing the overview due to inflation and higher energy prices can happen to anyone. It is difficult to make an account that holds up when the world is going crazy. We fully understand that and our primary task is to get you through the crisis and out on the other side, together with your company.

 

We do everything to avoid bankruptcy for you and your company.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *